Siirry sisältöön

Vuokra-asunnon hakeminen

Asuntohakemukset kaikkiin kunnan arava- ja vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin jätetään kunnan asuntotoimistoon. Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti.
Hakemus on voimassa 6 kk, minkä jälkeen se on uusittava, mikäli hakija on edelleen asunnontarpeessa. Hakijan on itse huolehdittava hakemuksen uusimisesta joko puhelimitse tai kirjeitse.

Asuntohakemuslomakkeita saa asuntotoimistosta ja kunnanviraston neuvonnasta.
Alla olevasta linkistä avautuu asuntohakemus, jonka voi täyttää ja tulostaa. Sähköisessä muodossa, emme ota hakemuksia vastaan, koska
hakemuksessa tulee olla aina allekirjoitus.

Asuntohakemus

HAKEMUKSEN LIITTEET

Ota liitteeksi tulevista todistuksista kopiot, jos et halua jättää alkuperäisiä.

Tulot:

- työssäkäyvältä palkkatodistus työnantajalta tai viimeisin palkkalaskelma
- eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä
- työttömältä viimeisin ilmoitus päivärahan maksamisesta
- liikkeenharjoittajalta viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tulonselvityslomake kirjanpitäjän täyttämänä

Opiskelija: opiskelutodistus

Verotodistus: jokaiselta yli 18-vuotiaalta hakijalta

Omaisuus:

mikäli omistatte tai olette omistanut osakehuoneiston, kiinteistön tai osuuden niistä, tulee antaa selvitys omaisuuden käyvästä arvosta ja siihen kohdistuvista veloista

Asunnottomuus:

selvitettävä missä oleskelee ja miten on joutunut asunnottomaksi jos nykyinen asunto on irtisanottu tai asukas on saanut häädön, jäljennös kirjallisesta irtisanomisesta tai oikeuden häätöpäätöksestä

Avioero: avioeropäätös tai todistus eron vireilläolosta

Terveydentila:

mikäli hakija katsoo, että hänen terveydellisillä olosuhteilla on vaikutusta asunnontarpeeseen, on hakemukseen liitettävä lääkärinlausunto, joka on laadittu asunnonhakua varten

Muut mahdolliset liitteet:
- raskaustodistus
- pankin todistus opintolainoista

MUUTA HUOMAUTETTAVAA

Mikäli hakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat, on hakijan ilmoitettava niistä, sekä toimitettava ao. liite hakemukseen.

Vakuutena

Vuokralaisen on suoritettava ennen muuttoa vuokranantajalle kolmesataaviisikymmentä (350,00 €) euroa niistä velvoitteista, jotka hän vuokrasopimuksen perusteella mahdollisesti joutuu maksamaan. Ellei korvausvelvollisuutta synny, vakuusmaksu palautetaan lähtötarkastuksen jälkeen vuokralaiselle.

Tarvittaessa hakijan luottotiedot tarkistetaan ennen kuin asunto voidaan osoittaa.

HAKEMUKSEN VOIMASSAOLO

Asuntohakemus on voimassa kerrallaan 6 kk. Hakijan on itse huolehdittava hakemuksen uusimisesta joko puhelimitse tai kirjeitse.

Hakemus palautetaan osoitteeseen:

KIINTEISTÖ OY AHMAHAKA
Asuntotoimisto
Laskutie 1 A, 89400 HYRYNSALMI
Puhelin 044-7104 424
sähköposti: asuntotoimisto@hyrynsalmi.fi