Siirry sisältöön

Yleistä

Paloturvallisuudesta huolehtiminen on asuintalon jokapäiväisen turvallisuuden kannalta tärkeimpiä asioita.

Hälytysajoneuvojen on päästävä riittävän lähelle rakennusta ja alueella olevien sammutusvedenottopaikkoja. Kulkuteillä ei saa olla ajoneuvon kääntymistä tai sijoittamista haittaavia esteitä.

Rakennuksen tilat on pidettävä siistinä ja järjestyksessä paloturvallisuudenkin vuoksi. Säilytettävä tavara varastoidaan asianmukaisesti niille tarkoitettuihin paikkoihin. Televisiosta virta kytketään pois virtakytkimestä, pelkkä laitteen sammuttaminen kaukosäätimellä ei riitä.

Uloskäytävät on pidettävä esteettöminä. Niillä ei saa säilyttää mitään tavaraa. Ulkokäytäväreitillä olevat ovet on aina saatava auki ilman avainta. Lastenvaunuja ei saa jättää porraskäytävään.

Tulipaloissa suurimman vaaran ihmisille aiheuttaa kalusteista ja sisustusmateriaaleista syntyvä savu. Palon alkaessa savu täyttää huonetilan kolmessa minuutissa. Savu tainnuttaa, vaikeuttaa poistumista ja alkusammutusta.
Toiminta tulipalotilanteessa

Pieni palo yritetään heti sammuttaa itse vedellä tai vaatteella. Sähkö- tai rasvapalon sammuttamiseen ei saa käyttää vettä. Jos palo ei sammu, poistutaan huoneesta ja suljetaan ikkunat ja ovet ja huoneiston ulko-ovi. Varoitetaan vaarassa olevia muita asukkaita. Palokunta hälytetään numerosta 112.